E-BOOK ปิดการขาย

E-BOOK ปิดการขาย

หนังสือ EBOOK ปิดการขาย
เล่มนี้ รวบรวมมาจากประสบการณ์จริง โดยพยายาม อ้างอิงทฤษฏี
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้น
หวังว่า เพียง 1บท ในเล่ม จะช่วยให้คุณปิดการขายได้มากกว่าเดิม 1%
ก็ถือว่า ประสบความสำเร็จ ในความตั้งใจของผมแล้วครับ


Course Curriculum


  E-BOOK ปิดการขาย
Available in days
days after you enroll

Your Instructor


Tom Pitipat Panyawan
Tom Pitipat Panyawan
  • ผู้มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์และการให้คำปรึกษากว่า 5 ปี และ มีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จกว่า 3000 คน
  • ปี 2020 นำเข้าสินค้ากว่า 600 สินค้า และ สร้างยอดขายกว่า 30 ล้านบาท โดยใช้งบโฆษณาเพียง 10% ของยอดขาย

    ได้รับใบรับรองจาก Facebook Certificate
  • Facebook Blueprint Certificate : Digital Marketing Associate
  • Facebook Blueprint Certificate : Creative Strategy Professional
  • Facebook Blueprint Certificate : Media Planning Professional
  • Facebook Blueprint Certificate : Media Buying Professional

Get started now!